Ordlista för prepping

BOB – Bug Out Bag

Väskan som innehåller allt det viktigaste för att överleva ett tag, oftast tills man kan ta sig till sin BOL.

BOL – Bug Out Location

Detta är platsen du flyr till när SHTF. En sommarstuga, ett övergivet hus, en skogskoja, en bod, en grotta eller en gammal bunker?

BOV – Bug Out Vehicle

Transportmedel för att ta sig ifrån platsen. Kan vara allt möjligt, som cykel, bil, moped osv.

SHTF – Shit Hits The Fan

Det står för när allt går åt helvete. Vare sig det är krig, epedemi, ekonomisk kollaps eller utomjordingar. Det är vad du preppar inför.

Prepper

Någon som förbereder inför en eventuell kris och är beredd på det värsta.

Survivalist

En prepper som dessutom klarar sig i vildmarken, även efter att matförrådet är konsumerat.

EDC – Every Day Carry

En miniatyr av din BOB, som innehåller tillräckligt för att t.ex. ta dig hem från jobbet under en kris.

GHB – Get Home Bag

Om du bor långt från jobbet kan du förvara en väska på arbetsplatsen som innehåller det du behöver för att ta dig hem om t.ex. vägarna stängs.