Orientering

Med hjälp av en kompass och en karta kan man komma långt, bokstavligen. Även om du inte behöver bege dig långa sträckor så är det extremt fördelaktigt att kunna läsa en karta och använda en kompass, om inte rent nödvändigt. Du bör lära dig dessa förmågor och hålla dem skarpa genom att sätta dig själv på prov åtminstone en gång om året.

Krysspejling och triangulering

Detta är metoder för att lista ut din, eller en annan, position med hjälp av säkra punkter i omgivningen (och kompassriktningen till dessa). En säker punkt är något som du kan se både med dina egna ögon och på kartan, till exempel en bergstopp eller ett vattendrag.

För att hitta din position så räknar du alltså ut bäringen (vinkeln mellan punktens riktning och norriktningen) för två eller fler säkra punkter och drar en linje från punkterna. Där linjerna korsar varandra är din position. Ju fler punkter du använder, desto mer exakt är din position. Linjen drar man längs med kompassens långsida, medan kompasshusets riktlinjer ligger i paralell med kartans riktlinjer och pilen på kompassens bas pekar mot vinkeln.

Krysspejling och triangulering