Bug out location

En Bug Out Location (BOL) är en relativt hemlig och säker plats man kan ta sig till när SHTF (Shit Hits The Fan). Det viktigaste är att det finns en källa till vatten, som helst är i rörelse (t.ex. en bäck, å eller flod), samt att det inte är för lätt för andra att hitta och ta sig dit. Vissa väljer att köpa en bit land och bygga ett ordentligt torp, komplett med ett lager av mat, vatten, bränsle och så vidare. Andra väljer bara en lämplig plats för att bygga ett läger när det väl behövs. Här kommer viktiga saker att tänka på när du väljer din Bug Out Location.

Vad krävs för en bra Bug Out Location?


1. Isolering

När katastrofen slår in och alla flyr på samma gång så gäller det att ha en plats som är någorlunda isolerad, dit ingen annan (eller så få som möjligt) kommer av slumpen. Om du är den enda bland många som har resurser så får du snabbt andra problem. Det bör inte finnas några tydliga vägar eller stigar som går direkt till din hemliga plats.

2. Tillgänglighet

Även om det är bra att ha en isolerad, svåråtkomlig BOL så måste du åtminstone kunna ta dig dit själv när det behövs. Det innebär att den inte bör ligga allt för långt från hem/jobb, samt att det finns mer än ett sätt att ta sig dit. Som tumregel kan du välja en plats inom en full tank bensin, med minst en alternativ rutt. Du måste kunna ta dig dit även om det är trafikstopp, snökaos eller fullt krig.

3. Kännedom

Ju bättre du känner till omgivningen, desto bättre. Om du vet var det finns vatten, utsiktsplatser, gömställen, ved, stigar och så vidare runt omkring din BOL så är förutsättningarna betydligt bättre. Vidare är det bra att veta hur du tar dig till platsen på flera olika vis, samt vad som finns bortom den närmsta omgivningen – om du måste fly vidare.

4. Läge

När det gäller valet och konstruktionen av själva lägret så bör du överväga hur du kan skydda dig mot väder, vind, djur och människor. En högre plats ger dig bättre utsikt, men även så att du syns bättre på avstånd. En klippvägg kan skydda mot så väl klimatet som andra angrepp. Söderläge innebär solsken på både för- och eftermiddagen.

5. Möjligheter

Om du måste stanna längre än planerat, vilka möjligheter finns tillgängliga? Växer det något ätbart i närheten? Kan du fiska eller jaga? Finns det plats med duglig jord för att odla grönsaker? Kan du förstärka och reparera lägret vid behov? Kan du överleva vintern?


Tips: Om du faktiskt kallar den för ”Bug out location” bland ”vanligt” folk så lär du få konstiga blickar, så kalla den gärna ”sommarstugan” eller dylikt. 😉