Bug out location

En bug out location (BOL) är en relativt hemlig och säker plats man kan ta sig till när SHTF (Shit Hits The Fan).