Stegräknare & höjdmätare för din vandring

Ett bra hjälpmedel när du orienterar dig efter karta är en stegräknare. De finns idag med en rad funktioner. En stegräknare kan idag förutom att hålla reda på antalet steg även beräkna distans, hålla reda på hur många kalorier du förbrukat, ha timer och klocka. Välj lämplig stegräknare efter vilka behov du har från en känd tillverkare är min rekommendation. Stegräknaren hjälper dig att hålla reda på hur långt du har gått. Du har extra nytta av det här om du vandrar där det är dålig sikt, t.ex. i dimma eller i skogen. För att du ska ha nytta av din stegräknare måste du ta reda på hur många dubbelsteg du tar när du går 100 meter i olika terrängtyper. Kortare steg i svår terräng och längre i lättare terräng är det vanliga.  Har du ingen stegräknare kan du räkna antalet steg du tar och för att sedan hålla reda på större mängder kan du knyta en knop på ett snöre för var hundrade dubbelsteg.

Höjdmätare

Ett annat hjälpmedel när du ska orientera dig i fjällmiljö vid dålig sikt är en höjdmätare. Den ger dig information om hur högt du befinner dig som du säkert förstår. Du kan med höjdmätaren som hjälpmedel hålla reda på vilka höjdskillnader du rört dig över en tidsperiod. Mätaren använder lufttrycket för att bestämma vilken höjd den befinner sig på. Det är viktigt att du kalibrerar mätaren ofta bl.a. på grund av väderomslag och skillnader mellan varm- och kallfronter då dessa förändringar påverkar lufttrycket. Du kalibrerar din höjdmätare genom att ställa om den efter höjdpunkter utmärkta på kartan som sjöar eller punkthöjder. Du har mest nytta av en höjdmätare när du rör dig i terräng där höjdskillnaderna är större som det är i fjällen, vid mindre höjdskiftningar  är höjdmätaren inte alls lika användbar som du säkert förstår.