Krysspejling

Krysspejling innebär att du bestämmer din position genom att ta ut kompassriktningen till minst två punkter och sedan rita ut dem på kartan för att få fram din position. När du pejlar/syftar bör du ha en syftkompass då det gör hela processen enklare och framförallt mer exakt.

Så här går det till

  • Du siktar med din syftkompass mot en en säker punkt i terrängen. Med säker menas att du ser den visuellt samt även är säker på var den är belägen på kartan. Åter till pejlandet, när du håller kompassens sikte mot den utvalda punkten så vrider du kompasshuset så att dess norrpil sammanfaller med kompassnålens norr. Var noga med att hålla kompassen horisontellt, så att nålen kan svänga fritt och bär ingen stor klocka av metall när du gör detta (även den mängd metall som finns i en klocka gör att kompassen kan missvisa).
  • Lägg sedan kompassen på kartan med ena långsidan mot syftpunkten. Vrid sedan kompassen så att att kartans hjälplinjer sammanfaller med kompasshusets motsvarigheter. Norr i kompasshuset ska peka mot norr på kartan.
  • Dra sedan en linje längs med kompassens långsida. Sedan upprepar du proceduren mot en annan känd punkt i terrängen. Runt den punkt där de två två linjerna skär varandra befinner du dig. Att ta ut fler syftningar gör din positionsbestämning mer säker.

Mer om kompassen

En kompass har en magnetiserad nål som riktar in sig efter jordens magnetiska nordpol. Den magnetiska nordpolen sammanfaller inte helt med den geografiska. Skillnaden kallas missvisning, vilken anges på kartan du använder. I Sverige är missvisningen oftast mindre än 1 grad. När du krysspejlar bör du som sagt välja en spegelsyftkompass. Annars blir dina syftningar mycket sämre och din krysspejling blir mindre exakt. Magnetiska föremål som klockor, armband, kraftledningar och mineraler i marken kan störa din kompassnål så att den avviker från den magnetiska nordpolen.