Kompassen

Du använder kompassen som hjälpmedel för att hålla riktningen. Den ände av kompassnålen som är röd (med få undantag) pekar alltid mot den magnetiska nordpolen. För dig som ska ut och vandra så passar det bra att använda en kompass som har vridbart kompasshus. Undersidan av kompassen är oftast gjord av genomskinlig plast. Jag rekommenderar att du väljer en kompass av den här typen med spegel som kallas syftkompass. Spegeln gör det lättare för dig att ta ut   riktningen då du kan syfta in rätt kompassriktning mot valt föremål, vilket gör det enklare att navigera rätt.

Hur använder du kompassen

Kompassen ska alltid hållas i plant läge för att fungera, tänk på att inte hålla den i närheten av några magnetiska föremål (även en armbandsklocka av metall stör). Runt kompasshuset (där nålen finns) finns en cirkel som är graderad, på en civil kompass är ett varv 360 grader.

5 tips för hur du ska använda din kompass för att ta ut en riktning från kartan

  1. Hitta var du befinner dig på kartan och bestäm var du vill gå.
  2. Placera din kompass så att dess långsida följer den väg du vill gå. Det finns ofta en pil på den genomskinliga plastskivan, den ska peka i den riktning du vill gå.
  3. Fixera kompassen mot kartan i det här läget. Vrid sedan kompasshuset tills hjälplinjerna i dess botten är parallella med hjälplinjerna som finns på kartan. Nordpilen i kompasshuset ska peka mot norr på kartan.
  4. Nu kan du ta bort kompassen från kartan. Håll den sedan vågrätt framför dig med den hand som du inte har klockan på (eller så tar du av dig klockan, mindre digitala klockor påverkar ej kompassen). Vrid på dig tills kompassnålen håller samma riktning eller ligger parallellt med nordpilen i kompasshuset. När det är klart så pekar kompassen åt det håll du ska gå för att nå ditt mål.
  5. Ta sedan ut ett riktmärke i naturen och börja gå mot detta. Riktmärket gör att du slipper ta upp kompassen hela tiden för att kontrollera att du går åt rätt håll. Ta upp kompassen när du behöver ta ut ett nytt riktmärke.