Orientering under vandring

När du är ute på vandring kan det vara en fördel att veta var du befinner dig (!).  Vi har här samlat en hel del tips som täcker hur du ska gå till väga och vilken utrustning du behöver. Du lär dig bland annat de grunder som behövs för att använda karta och kompass på rätt sätt.

Ut på vandring

Att läsa kartan

Den enda anledningen att inte ha med sig en karta när du ska ut på vandring är om du går längs en välmarkerad vandringsled. Annars ska du alltid ha med dig en karta så att du kan kan orientera dig. Försök att lära dig vad symbolerna på kartan betyder innan du ger dig ut. På många kartor finns det en symbolförklaring på kartan, men det kan vara bra att vara bekant med de vanligaste innan du ger dig ut i vildmarken. Symbolförklaringen finns oftast på baksidan av kartan. En grundregel som du inte får missa är att norr alltid är uppåt på kartan. Håller du kartan så att texten är åt rätt håll så har du norrut uppåt.

När du läser kartan är det viktigt att du vet vilken skala kartan är gjord i, med andra ord: vilken förminskning som kartan innebär mot verkligheten. På detta sätt kan du som du säkert förstår beräkna hur långt det är mellan olika punkter på kartan i verkligheten. Skala 1:50 000 betyder att sträckan mellan två punkter är 50 000 gånger längre i verkligheten, så 1 cm på kartan är i verkligheten 500 meter. En annan minnesregel är att du tar bort tre nollor, då får du fram vad en millimeter motsvarar i meter i verkligheten.

Ett bra sätt att lära sig att tyda en karta och att lära sig att bestämma sin egen position på den är att använda den ofta. Skaffa en karta över ett område där du ofta rör dig, som t.ex. naturreservatet du brukar ta långpromenader i eller liknande. Bra riktmärken är hus, elledningar eller vägar. När du vandrar är det bra att vara medveten om hur stor stigning olika vägval medför. Det får du genom att använda höjdkurvorna som finns utsatta. Höjdkurvorna på en vandringskarta är oftast brunaktiga och höjdskillnaden mellan varje linje är 20 meter, med några undantag. Ju tätare höjdkurvor desto brantare terräng.

Vilken skala är att rekommendera?

För dig som ska ut på vandring brukar antingen kartor i skala 1:50 000 eller 1:100 000 rekommenderas och vara det som finns i handeln. Ska du vandra i fjällen så finns det en kartserie som heter Fjällkartan i skala 1:50 000. I öppen terräng med större fjällformationer duger 1:100 000 bra, ska du däremot orientera dig i ett skogslandskap med i flatare terräng utan särskilt mycket av landmärken är det bättre att välja en karta i skala 1:50 000. Det ger dig mer detaljer att gå efter på kartan.

I Sverige finns Terrängkartan som tidigare hette Gröna kartan i skala 1.50 000. Denna kartserie täcker hela södra Sverige och Norrlands kustland. Den trycks på plastlaminerat papper (tyvek) vilket gör den tåligare än om den hade tryckts på papper. Fjällkartan som är i skala 1:100 000 trycks på samma plastlaminerade papper som Terrängkartan. Fjällkartan i den här skalan täcker fjällområdet från Sälen i söder till Treriksröset i norr och den finns förutom i tryckt version även i en digital version. Denna karta har även information om flora, fauna, geologi och historia. Symboler viktiga för vandrare är tryckta med lila symboler, dessa omfattar vandringsleder, broar, stugor, hjälptelefoner och motsvarande. Vill du ha mer detaljer även när du vandrar i våra svenska fjäll så finns det Fjällkartor i skala 1:50 000, som täcker den södra delen av våra fjäll (finns endast i tryckt version). En annan av dessa kartserier i skala 1:50 000 heter Utekartan. Även denna karta trycks på det tåliga materialet tyvek. Området mellan norrlands kustland och fjällen (samt resten av landet förutom det som täcks av Fjällkartan) täcks av av kartserien Vägkartan som är i skala 1:100 000.

Använder du inte kartor tryckta på tyvek kommer du snabbt får problem med fukt och veck som till sist förstör din karta. Det snabbaste sättet att skydda en av dessa kartor är att lägga på vanlig genomskinlig arkivtejp över de färdigvikta vecken på kartan. Ett mer långsiktigt skydd av en karta tryckt på papper är att täcka både fram- och baksida med kontaktpapper. Använd en linjal och dra ut kontaktpappret från mitten av kartan för att bli av med veck. Låt kontaktpappret gå ut runt 1 cm från alla kanter både på fram- och baksida så minimerar du risken för att fukt ska tränga in.